Συναρτήσεις


§4.1  Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ y=αx^2§4.2  Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  y=αx^2+βx+γΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ